line decor
 

   

 

 
 
Vakgebieden

Het advocatenkantoor Ju®ista heeft expertise in volgende domeinen van het recht :

Administratief recht
        Ambtenaren, stedenbouw, tucht,...
Arbeidsrecht
        Arbeidsongeval, arbeidsovereenkomst, Ontslag,...
Bedrijfsrecht
        Eenmanszaak,faillissement,handelsonderzoek,koop/verkoop, productaansprakelijkheid, vennootschappen,...
Bouwrecht
        Betwistingen en aansprakelijkheid bouwheer/architect/aannemer
Echtscheidingen
       Onderlinge toestemming, procedure, onderhoudsgeld, vredegerecht, ...
Familierecht
       Samenlevingscontracten, vereffening-verdeling, erfenis, adoptie, afstamming, erkenning,...
Huurrecht
       Contracten, handelshuur, huurschade, indexering, opzeg, woninghuur, ...
Invorderingen
       Consumentenkrediet, beslag, factuur, hypothecair krediet, leasing, lening,..
Schade en schadeloosstelling
       Aansprakelijkheid, brand, burenhinder, burgerlijke partij, goederen, lichamelijke schade, verzekering, ...
Strafrecht
        Diefstal, drugs, slagen en verwondingen, ...
Verkeersrecht
        Boete, ongeval, politierechtbank, verzekering,...

 

 Design@Hosted by Brouns.be